Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Προτάσεις Νέας Διακυβέρνησης: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ [2]

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ [2]
http://neadiakivernisi1.blogspot.gr/2014/01/2_26.html
Όλες οι συμβάσεις πώλησης δημόσιας περιουσίας κρίνονται παράνομες και ακυρώνονται νομοθετικά με αναδρομική ισχύ. Τη διερεύνηση αυτών των συμβάσεων αναλαμβάνει Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διαφύλαξης Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την κλήση των συμβαλλομένων μερών προς απολογία σχετικά με την πώληση της δημόσιας περιουσίας. Ταυτόχρονη αναθεώρηση του Συντάγματος με.......
σχετικό άρθρο που θα περιλαμβάνει τον ρητό όρο "απαγορεύεται η πώληση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Ελληνικής Επικράτειας που χαρακτηρίζεται και ως Δημόσια Περιουσία. Οποιαδήποτε πράξη πώλησης έχει πραγματοποιηθεί, κρίνεται ως αντισυνταγματική με αναδρομική ισχύ, και ταυτόχρονα άκυρη, ενώ χαρακτηρίζεται αυτόματα ως περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου και επιστρέφει σ' αυτό. Κατόπιν διερεύνησης της συγκεκριμένης πράξης πώλησης, εάν διαπιστωθεί δόλος, ή ζημιά του Δημοσίου συμφέροντος, προβλέπονται απο το νόμο σχετικές διώξεις και παραπομπή σε δίκη των προσώπων που συνήργησαν είτε είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα, κυβερνητικά μέλη ή όποια άλλα πρόσωπα με οποιαδήποτε ιδιότητα."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου