Οι εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των βάσεων μπορούν να δημοσιευτούν τώρα, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, καθώς δεν μπορούν να αποπροσανατολίσουν τους υποψηφίους μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον τους από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που ήταν ο βασικός τους σκοπός όλη αυτή την περίοδο.
Οι υποψήφιοι έχουν μεγάλη αγωνία για την