Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Nea Diakivernisi_ΠΑΙΔΕΙΑ [1]

https://www.facebook.com/pages/Nea-diakivernisi/552291751448711?ref=hl
ΠΑΙΔΕΙΑ [1]
Λύκειο: Καθιέρωση Ενιαίου Λυκείου σε όλη τη χώρα με κατάργηση των Επαγγελματικών Λυκείων. Το Ενιαίο Λύκειο χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις 1. Γενικής Εκπαίδευσης και 2. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι της Γενικής Εκπαίδευσης έχουν πρόσβαση σε ΑΕΙ και οι απόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν πρόσβαση σε Δημόσια ΙΕΚ και ΤΕΙ. Οι απόφοιτοι της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εάν.....
δενεπιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους σε ΤΕΙ και επιθυμούν την έξοδό τους στην αγορά εργασίας, παρακολουθούν υποχρεωτικά δύο έτη σπουδών σε Δημόσια ΙΕΚ, την ειδικότητα της κατεύθυνσης που επιλέγουν. Ο τίτλος σπουδών μετά την αποφοίτηση τους απο τα ΙΕΚ και ύστερα απο επιτυχή εξέτασή τους σε εξετάσεις Πιστοποίησης, αποκτούν Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος. Εάν μετά τη λήψη της άδειας επαγγέλματος επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, συμμετέχουν με αίτησή τους στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τους απόφοιτους της Γενικής Εκπαίδευσης ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Οι μαθητές της Γενικής Εκπαίδευσης διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας καθώς και τέσσερα μαθήματα επιλογής ανάλογα με την επιστήμη που επιθυμούν να σπουδάσουν στα ΑΕΙ. Παράδειγμα ένας μαθητής που επιθυμεί να σπουδάσει Ιατρική, διδάσκεται ως μαθήματα Επιλογής μαθήματα σχετικά με την Ιατρική Επιστήμη (Αρχές Γενικής Ιατρικής, Βιολογία, κλπ). Η τελική βαθμολογία εισαγωγής τους στα ΑΕΙ, υπολογίζεται με βάση την επίδοσή τους στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που συμμετέχουν κατά 10% στα μαθήματα Επιλογής συμμετέχουν κατά 30%, ενώ η επίδοσή του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά 60%. Αντίστοιχα στους μαθητές της Επαγγελματικής εκπαίδευσης ισχύουν ο ίδιος αριθμός μαθημάτων επιλογής (4) και οι ίδιες ποσοστιαίες αναλογίες επίδοσης για την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ.
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Γίνεται σαφής διάκριση ονομασίας σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ). Σχολές που λειτουργούν σε επίπεδα ΑΕΙ, δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΤΕΙ και αντιστρόφως. Παράδειγμα μέχρι σήμερα υπάρχουν σχολές Λογιστικής ΑΕΙ και Λογιστικής ΤΕΙ. Οι ονομασίες των σχολών τροποποιούνται με σαφείς διακρίσεις σε τομείς, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ταυτόσημες ονομασίες σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ (π.χ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ). Μαθητής παράδειγμα που θέλει να σπουδάσει Λογιστική (τυχαίο παράδειγμα) θα έχει τη δυνατότητα να τη σπουδάσει μόνο σε επίπεδο ΑΕΙ ή σε επίπεδο ΙΕΚ. Σε άλλο τυχαίο παράδειγμα καταργούνται οι σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων σε ΤΕΙ και λειτουργούν μόνο σε επίπεδο ΑΕΙ. Αντίστοιχα, σχολές των ΑΕΙ που εντάσσονται στην Επαγγελματική κυρίως Εκπαίδευση της αγοράς εργασίας όπως Μηχανικοί Παραγωγής (τυχαίο παράδειγμα), λειτουργούν μόνο σε επίπεδο ΤΕΙ.

Μου αρέσει! · · Κοινοποιήστε

Προώθηση δημοσίευσης
5 είδαν αυτή τη δημοσίευση


Ο χρήστης Nea diakivernisi κοινοποίησε κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου