Οι εταιρίες με έδρα την Ιρλανδία, πήραν αναπάντεχα το προβάδισμα στη μη-τραπεζική χρηματοδότηση του επιχειρηματικού τομέα στη Ρωσία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας για το 2012. Προφανώς, η ροή των δανείων συνολικής αξίας 8,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την......