Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Τοκοχρεολύσια 1991-2030: Πληρώσαμε 743 δις ευρώ και καλούμαστε να πληρώσουμε άλλα 333 δις!...

Στον πίνακα που απέστειλε ο ΟΔΔΗΧ τα ποσά αφορούν σε δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν ως ακολούθως:...
-Έτος 2013: χρεολύσια 12,890 δις- τόκοι 5,887 δις
-Έτος 2014: χρεολύσια 24,900 δις – τόκοι 6,026 δις 
-Έτος 2015: χρεολύσια 16,018 δις – τόκοι 5,878 δις 
-Έτος 2016: χρεολύσια 7,075 δις – τόκοι 6,028 δις
-Έτος 2017: χρεολύσια 7,480 δις – τόκοι 6,405 δις
-Έτος 2018: χρεολύσια 4,672 δις – τόκοι 6,590 δις 
-Έτος 2019: χρεολύσια 9,949 δις – τόκοι 6,622 δις
-Έτος 2020: χρεολύσια 7,052 δις – τόκοι 6,360 δις 
-Έτος 2021: χρεολύσια 7,169 δις – τόκοι 10,956 δις
-Έτος 2022: χρεολύσια 8,873 δις – τόκοι 24,489 ...Στο έγγραφό του ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει ότι «οι μελλοντικοί τόκοι που θα βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο χρέους, το οποίο είναι σε ποσοστό 78% μη σταθερού επιτοκίου, θα διαμορφωθούν στο μέλλον είτε από τα σχετικά κυμαινόμενα επιτόκια, είτε από το κόστος δανεισμού των διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούν την Ελληνική Δημοκρατία.»...
Για τον λόγο αυτόν, οι παρατιθέμενοι τόκοι αποτελούν εκτιμήσεις, οι οποίες όμως ακολουθούν γενικώς παραδεκτές μεθοδολογίες, όπως η χρήση των καμπυλών μελλοντικών επιτοκίων». ...Από το 1991 μέχρι το 2012 έχουμε πληρώσει για τοκοχρεολύσια 743,65 δισ. ευρώ! ...

Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.logiosermis.net/2014/09/1991-2030-743-333.html#.VBL_FMJ_shk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου