Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ : ΞΕΣΚΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ !!!

Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ : ΞΕΣΚΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ !!!
ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΕΑ, καθιστώντας την τράπεζα υπεύθυνη για την συμπεριφορά και τις πράξεις της ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ .....
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ !!! ----------------------------------------------------------------------- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΔΙΚΟΥ Γράφει ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ, επί προτεινομένου εγγράφου της ΞΑΝΘΙΠΗΣ ΓΚΛΑΒΟΠΟΛΥΟΥ ----------------------------------------------------------------------- ΕΝΩΠΝΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του/της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ XXXXΧΧΧΧΧ Κατάστημα ΧΧΧΧΧΧΧ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ που λειτουργεί εφαρμόζοντας παράνομες, αυθαίρετες, αθέμιτες και καταχρηστκές πρακτκές, μεθοδεύσεις και τακτικές, ως ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΡΤΑ Νο ΧΧΧΧΧΧΧ ή/και ΔΑΝΕΙΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧ Όπως καλώς γνωρίζετε, σε συνέχεια και προφορικής σας ενημέρωσης, με τη παρούσα σας δηλώνω ότι δεν συναινώ για κανένα λόγο η πρώτη από εσάς, ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, να διαβιβάζει και να μεταδίδει προσωπικά μου στοιχεία και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών υπολοίπων των πάσης φύσης λογαριασμών και οφειλών μου, σε οποιονδήποτε τρίτο ιδιώτη ή σε οποιαδήποτε τρίτη ιδιωτική επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, ιδιαίτερεα δε σε επιχειρήσεις υπενθύμισης οφειλών, ακόμη και αν αυτές είναι αμεσοι συνεργάτες σας ή θυγατρικές ή συγγενείες ή συνδεδεμένες με την τράπεζά σας επιχειρήσεις, όπως η δεύτερη από εσάς ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, πλην της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε και της Δικαιοσύνης, εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως. Επειδή η ανωτέρω ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ήτοι η εισπρακτική εταιρία στην οποία η πρώτη από εσάς ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧ, όλως παρανόμως, διαβίβασε όλα τα προσωπικά και οικονομικά μου στοιχεία και δεδομένα, ακόμη και πέραν αυτών που εγώ ο/η ίδιος/α σας έχω χορηγήσει και, ως εκ τούτου, εκπλήσσομαι και αγνοώ πως αυτά έφτασαν στη διάθεση και την κατοχή σας, από που τα προμηθευτήκατε και αν ακόμη τα προμηθευτήκατε διαπράττοντας παράνομες πράξεις, εκφεύγει προδήλως από τον κατά νόμο ενημερωτικό της ρόλο και προβαίνει σε παράνομες και αθέμιτες, απειλητικές και προσβλητικές προς το πρόσωπό μου πρακτικές άσκησης ψυχολογικής βίας, αφού συγκεκριμένα, την ΧΧ -ΧΧ-201Χ, όλως παρανόμως, αφού δεν έχω ποτέ συναινέσει προς τούτο, όπως ρητά προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με όχλησε τηλεφωνικά τουλάχιστον τρείς (3) φορές, πράγμα που είναι καθημερινή της τακτική και πρακτική, ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΑΙ, εφόσον δεν σταματήσετε άμεσα, τόσο η πρώτη από εσάς, όσο και η δεύτερη εισπρακτική σας εταιρεία, η οποία καλύπτεται πίσω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο της εταιρείας υπενθυμισης οφειλών, να προβαίνετε στις ανωτέρω παράνομες πράξεις και αθέμιτες πρακτικές και τακτικές, να σας καταγγείλω αρμοδίως στη δικαιοσύνη και σε όλους τους φορείς και καταναλωτικές οργανώσεις και να προβώ σε όλες τις εναντίον σας προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον «Συνήγορο του Καταναλωτή». Επειδή λόγω της ανωτέρω παράνομης, αυθαίρετης, αθέμιτης και καταχρηστικής συμπεριφοράς σας, μου δημιουργήσατε σοβαρότατα προβλήματα υγείας, ήτοι άγχος, φόβο, απελπισία, ψυχολογικά τράυματα, προβλήματα και κατάθλιψη, που με οδηγούν καθημερινά ακόμη και σε αυτοκτονικά σύνδρομα και τάσεις, ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΑΙ παντός νομίμου δικαιώματός μου για την ανωτέρω και για την οποιαδήποτε συνεχιζόμενη παρενόχληση μου και σας καθιστώ υπεύθυνους, αστικά και ποινικά, για την με αποκλειστική σας υπαιτιότητα επιβάρυνση και βλάβη της υγείας μου, καθώς επίσης και για τον άμεσο κίνδυνο στον οποίο θέτετε τη ζωή μου, αφού με τις ανωτέρω παράνομες πράξεις και μεθοδέυσεις σας και με τις αθέμιτες πρακτικές και τακτικές σας, ως προανέφερα, με οδηγείτε με μαθηματική ακρίβεια στην αυτοκτονία, πράγμα το οποίο έχει ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες για την ευαίσθητη θέση μου και τη θέση της οικογένειάς μου, καθώς και του/ων συγγενικού/ων μου προσώπου/ων ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ που διαμένει/ουν μαζί μου. Τέλος σας ενημερώνω ότι, τόσο εγώ, όσο και τα ανωτέρω συγγενικά μου πρόσωπα, που διαμένουν κατά τα ανωτέρω μαζί μου, επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας και προσφυγής, εκτός από τη δικαιοσύνη, σε : 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Τμήμα Διαφάνειας Συναλλαγών Ο/Η ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ κλπ. .............................................................. ..............................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου