Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Υποχρεωτικές μετατάξεις στους ΟΤΑ - «Κόφτης» δαπανών στο Δημόσιο

Υποχρεωτικές μετατάξεις στους ΟΤΑ - «Κόφτης» δαπανών στο Δημόσιο Η κυβέρνηση ενέκρινε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου βάσει των οποίων επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους ......
δημοσιονομικούς στόχους ενώ τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις καταβάλονται σε ειδικό λογαριασμό.

Αυστηρό πλαίσιο εποπτείας της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των φορέων που εποπτεύονται απο αυτά, των ΔΕΚΟ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεσπίζει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
Προβλέπονται κανόνες παρακολούθησης ανά μήνα και ανα τρίμηνο της πορείας των εσόδων και των δαπανών των υπουργείων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ( και Ιδιωτικού ) Δικαίου της γενικής κυβέρνησης, των ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ καθώς και η αυτόματη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων απο τους στόχους του προϋπολογισμού τους.
Μάλιστα στην περίπτωση των Οργανισμών Τοπικών Αυτοδιοίκησης που παρουσιάζουν αποκλίσεις απο τους στόχους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή τους σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Αυτό μεταξύ άλλων θα συνεπάγεται, αναστολή προσλήψεων, υποχρεωτικές μετατάξεις, αύξηση των εσόδων τους απο φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές καθώς και αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα της περιφέρειάς τους σε ποσοστό έως και 3 τοις χιλίοις.
Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις θα πηγαίνουν σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, με σκοπό τη μείωση του χρέους.
Όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συμφωνηθέντων στόχων επί δύο συναπτά έτη και δεν λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης, τότε προβλέπεται η τοποθέτηση ενός επόπτη.
Επίσης, από το 2014 δεν επιτρέπεται ο δανεισμός φορέων για άλλους σκοπούς πλην των επενδύσεων.
Δείτε εδώ την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου
Η δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις υπαλλήλων της Βουλής, στο ΕΚΑΣ, στους ενεργειακούς επιθεωρητές, τις οδικές μεταφορές, στην παιδεία (κολέγια κλπ) στην υγεία και τον τουρισμό.
Πιο αναλυτικά:
Ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων. Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
Προκειμένου να εναρμονιστεί το Δημόσιο με τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, πρτοβλέπεται ότι εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000,00€ και μέχρι 3.000,00€ να μειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000,00€ να μειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.
Το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, επιμεριζόμενο σε 12μηνη βάση.
Εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ ή είναι πολύτεκνοι, προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόμενοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Απαλοίφονται ρυθμιστικές προβλέψεις σχετικές με την επικύρωση των πτυχίων.
Διασφαλίζεται έτι περαιτέρω η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της διάταξης για τη διάθεση των παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας σε σημεία εκτός φαρμακείων
Απαλοίφονται περαιτέρω ρυθμίσεις ώστε να μην υφίστανται αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής των διατάξεων για τη μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
Προκειμένου να εναρμονιστεί το Δημόσιο με τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ορίζεται ότι εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000,00€ και μέχρι 3.000,00€ να μειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000,00€ να μειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.
Ρυθμίζεται το επαγαλλματικό πλαίσιο λειτουργίας των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και ενεργεθιακών επιθεωρητών.
Αυξάνεται για δημοσιονομικούς λόγους το όριο ηλικίας του δικαιούχου ΕΚΑΣ και η καταβολή του επιδόματος αυτού με τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Η χορήγηση του ΕΚΑΣ για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους πραγματοποιείται μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).
Κατ' εξαίρεση το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση.
Δείτε εδώ τη δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63740000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου