Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Η ιδιωτικοποίηση του δημοσίου : Το νομοσχέδιο για την ΝΕΡΙΤ ΑΕΔημοσιεύθηκε το Νομοσχέδιο για τη Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνετ και Τηλεόραση αλλά επειδή  δεν δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση εκφράζω τις απορίες μου εδώ. 
Λεει το αρθρο 1 
Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία – Έδρα
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που λειτουργεί με τη.......
μορφή ανώνυμης εταιρείας και έχει έδρα την Αθήνα.
2. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε» ….. 
3.  Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Δηλαδή Η ΝΕΡΙΤ είναι νομικό πρόσωπο που ιδρύεται από ιδιώτες ως ανώνυμη εταιρία (κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές), έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια αλλά …. ανήκει στο δημόσιο.
Συγνώμη αλλά δεν κατάλαβα ! Ιδιωτικοποιείται το κράτος ή κρατικοποιείται ο ιδιωτικός τομέας  ;;;  Πάντως αν δούμε και τις διατάξεις του αρθ 6 που λέει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, προκύπτει ότι το δημόσιο μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία. 
Μην βιαστείτε με την απάντηση γιατί … Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΦΕΛΗΣ !  Έπειτα κύριοι σας ενημερώνω ότι οι νόμοι πρέπει να είναι απλοί και κατανοητοί από ΟΛΟΥΣ ώστε να μην σηκώσουν περισσότερες από μια ερμηνεία και να μην μπορούν να εφαρμοστούν κατά το δοκούν. Με το θέμα της περιουσίας και των εσόδων της καινούργιας αυτής επιχείρησης θα ασχοληθώ άλλη φορά, αλλά εσείς προβληματισθείτε από τώρα.
Άρθρο 6
Μετοχικό Κεφάλαιο – Πόροι
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ένας ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ- Α.Ε είναι εκείνο που προκύπτει μετά την απογραφή και αποτίμηση των περιερχόμενων σε αυτή περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικών και παθητικών, του καταργηθέντος ενιαίου φορέα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε
2. Πόροι της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι:
α. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος (!), ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας.
β. Έσοδα από διαφημίσεις, και
γ. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή. (!)
Σχετικά με την δημόσια διαβούλευση : Όλοι λένε ότι το νομοσχέδιο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση αλλά αυτό δεν ισχύει 
Δείτε και μόνοι σας 
http://www.opengov.gr/home/
Διαβουλεύσεις
αυτές είναι οι τελευταίες αναρτήσεις τους :
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς για την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα»
Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ»
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και την αλληλένδετη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση «Ενεργειών Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
ΣΧΕΤΙΚΑ: 
Μετά την ΕΡΤ θα ακολουθήσουν η Εκκλησία, οι ΔΕΚΟ και οι άλλοι οργανισμοί;
Πρώτη προτεραιότητα η διάσωση της περιουσίας της ΕΡΤ !

http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/06/15/%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου