Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Εργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Ένταξη 146 έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» τον Νοέμβριο του 2011

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει την ένταξη 146 έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» τον Νοέμβριο 2011, προϋπολογισμού 450 εκ. ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι για τον ίδιο μήνα οι δαπάνες ανήλθαν σε 159 εκ. ευρώ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 100% το τελευταίο πεντάμηνο (1,44 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2011). Αντίστοιχα, οι δαπάνες ανέρχονται σε 409 εκ. ευρώ (19.3% του προύπολογισμού του ......
προγράμματος) με αύξηση κατά 100% το τελευταίο πεντάμηνο (9.7% τον Ιούνιο του 2011).
Υπενθυμίζεται ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, που στοχεύει στη σύγκλιση της χώρας μας και των Περιφερειών της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου