Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων με παιδιά

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων με παιδιά

Από 1-1-2011 άρχισαν να ισχύουν τα νέα όρια συνταξιοδότησης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με αύξηση των ορίων ηλικίας που φθάνει μέχρι και τα 15 χρόνια.
Στο γενικότερο επιβαρυντικό κλίμα για τις συντάξεις, οι υπάλληλοι του δημοσίου που ασφαλίστηκαν από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992 έχουν παιδιά και συμπληρώνουν 25ετία το έτος 2011 ή του 2012, φαίνεται ότι επωφελούνται από τις νέες ρυθμίσεις και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα που μπορούν να το ασκήσουν με την συμπλήρωση  του ορίου ηλικίας που προβλέπεται.
Αντίθετα, οι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 25 έτη μέχρι 31-12-2010 θα συνταξιοδοτηθούν με το προηγούμενο καθεστώς, που προέβλεπε ....
πλήρη σύνταξη με την συμπλήρωση του 65ου έτους και μειωμένη με την  συμπλήρωση του 60ού έτους. Τα αυξημένα όρια ηλικίας θα ισχύσουν και για τους υπαλλήλους που θα συμπληρώσουν 25ετία από 1-1-2013 και μετά.

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η πληροφορία, ότι χρήση της ευνοϊκής διάταξης για συνταξιοδότηση με ανήλικα παιδιά θα μπορούν να κάνουν αμφότεροι οι γονείς, ανεξαρτήτως αν το ίδιο δικαίωμα άσκησε πριν ο ένας γονέας.
Αναλυτικά τί προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Με δεδομένο ότι από 1-1-2013 προβλέπεται  εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, θα απαιτείται η πραγματοποίηση 25 ετών ασφάλισης και η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Οι μητέρες ανηλίκων που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι 31-12-2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 50ό έτος της ηλικίας.

Όσες συμπληρώνουν 25ετία εντός του 2011 θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας, ενώ για το 2012 απαιτείται η συμπλήρωση του 55ου έτους.

ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Από 1-1-2011 οι πατέρες δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του ίδιου δικαιώματος με τις μητέρες. Συγκεκριμένα εντός του 2011 απαιτείται η πραγματοποίηση 25ετίας και η συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας, ενώ για το 2012 πάλι 25ετίας και η ηλικία των 55 ετών.

Από 1-1-2013 το ααπιτούμενο όριο ηλικίας εκτινάσσεται στα 65 έτη.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Από 1-1-2011 απαιτείται η πραγματοποίηση 25 ετών ασφάλισης και η συμπλήρωση του 61ου έτους για πλήρη σύνταξη και του 56ου για μειωμένη.

Για όσες μητέρες θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 απαιτείται η συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη και του 55ου για μειωμένη.

Το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 63ο για πλήρη και στο 58ο για μειωμένη, ενώ από 1-1-2013 θα ισχύσει το 65ο έτος της ηλικίας.

ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι προϋποθέσεις του 2011 είναι η πραγματοποίηση 25ετίας και η συμπλήρωση του 61ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη και του 56ου έτους για μειωμένη. Για το 2010 ίσχυε το 65ο για πλήρη και το 60ό για μειωμένη.

Το 2012 απαιτούνται 25 έτη ασφάλισης και η συμπλήρωση του 63ου έτους για πλήρη σύνταξη και του 58ου για μειωμένη.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ανικανότητα του παιδιού θα πρέπει να είναι από 67% και άνω και η μητέρα να έχει πραγματοποιήσει 25 έτη ασφάλισης και να συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας.

ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Από 1-1-2011 ισχύει το ίδιο καθεστώς  το οποίο ισχύει και για τις μητέρες ανάπηρων παιδιών.

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης της ειδικής κατηγορίας, μπορούν να το ασκήσουν και οι δύο γονείς.

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

Μέχρι 31-12-2010 συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης Χωρίς Όριο Ηλικίας.
Για το έτος 2011 απαιτείται η πραγματοποίηση 21 έτη ασφάλισης και ηλικία 52 ετών.
Για το 2012 23 έτη ασφάλισης και ηλικία 55 ετών, ενώ από 1-1-2013 απαιτούνται 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.
Πηγή: tax.voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου