Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ: ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ...

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή ή μειωμένο τέλος:

Στον μειωμένο συντελεστή υπάγονται πρόσωπα που έχουν:
- βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και πάνω
- τα πρόσωπα που ανεξαρτήτως του ποσοστού παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό και εγκεφαλική παράλυση.
- πρόσωπα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.
Για τα πρόσωπα αυτά χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία αλλά .....
για τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης εκτός από την ιατρική βεβαίωση είναι απαραίτητη και η απόδειξη αγοράς ή μίσθωσης του μηχανήματος υποστήριξης.

Για όσους δεν υπάγονται στις ρητά προβλεπόμενες από το νόμο εξαιρέσεις και ζητούν υπαγωγή στο μειωμένο τέλος θα συσταθεί επιτροπή σε κάθε ΔΟΥ για να κρίνει εάν πράγματι υπάρχει αδυναμία καταβολής του ειδικού τέλους. Η επιτροπή δεν θα επισκέπτεται τους δικαιούχους, αλλά θα πρέπει εκείνοι να πάνε στη ΔΟΥ για τη σχετική αίτηση για απαλλαγή η μείωση. Η επιτροπή θα αποφασίζει απαλλαγή μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις για τις οποίες η επιτροπή θα αποφανθεί θετικά θα υπαχθούν στον μειωμένο συντελεστή. Και αυτοί οι πολίτες πρώτα θα κληθούν να πληρώσουν και ύστερα θα γίνουν οι διορθώσεις.

Ο χρόνος έκδοσης εντολής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους αυξάνεται από 40 μέρες σε 80 μέρες από την έκδοση του λογαριασμού. Ωστόσο, από την εγκύκλιο απουσιάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία μένει να καθοριστούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου