Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Η αφαίμαξη μήνα μήνα!!!!

Η αφαίμαξη μήνα   μήναΤη μεγαλύτερη επιβάρυνση έχουν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα

Mε βάση την νέα κλίμακα θα υπολογισθεί το ποσό του παρακρατούμενου φόρου στις μηνιαίες αποδοχές που θα καταβάλλονται σε μισθωτούς και συνταξιούχους από την 1-1-2012.
Ετσι για παράδειγμα, άγαμος μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του.....
2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 190 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 190 ευρώ. Αρα, το ετήσιο καθαρό του εισόδημα είναι 12 μήνες Χ 1.650=19.800 ευρώ και ο ετήσιος φόρος κλίμακας ανέρχεται σε 2.370 ευρώ.
Τα δώρα
Η μείωση φόρου λόγω παρακράτησης είναι 2.370 ευρώ Χ1,5%=35,55 ευρώ. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα είναι 2.370-35,55 ευρώ =2.334,45/12=194,54 ευρώ.
Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι 194,54 € (450/1.650)=53,06 €.
Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 194,54 € (190/1.650)=22,40 €.
Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 194,54 € (190/1.650)=22,40 €.
Στον συγκεκριμένο φορολογούμενο θα παρακρατηθεί κάθε μήνα και η ειδικά εισφορά αλληλεγγύης που με βάση το ετήσιο εισόδημά του είναι
12 μήνες Χ 1.650 ευρώ =19.800Χ1%. Συνεπώς η μηναία παρακράτηση λόγω εισφοράς θα είναι 1.650 ευρώΧ1%= 16,50 ευρώ.
Στο δώρο των Χριστουγέννων η παρακράτηση της εδικής εισφοράς θα υπολογισθεί ως εξής: ετήσιο εισόδημα 19.800 ευρώ +450 ευρώ που είναι το ποσό του Δώρου =20.250 ευρώΧ2% που είναι ο συντελεστής της εισφοράς αφού το εισόδημα του ξεπερνά τα 20.000 ευρώ. Ετσι η παρακράτηση στο Δώρο των Χριστουγέννων θα υπολογισθεί με συντελεστή 2%. Συνεπώς 450 ευρώ Χ2% =9 ευρώ.
Το επίδομα
Για το Δώρο του Πάσχα η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς θα υπολογισθεί ως εξής: ετήσιο καθαρό εισόδημα 19.800 ευρώ +190 ευρώ το Δώρο=19.990 ευρώ Χ1%. Συνεπώς 190 ευρώ Χ1%= 1,90 ευρώ.
Το ίδιο ποσό των 1,90 ευρώ θα του παρακρατηθεί και για το επίδομα αδείας των 190 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου