Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του βουλευτή Β’ Αθηνών Βασίλη Καπερνάρου προς τον υπουργό οικονομικών για τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα


Φωτογραφία για Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του βουλευτή Β’ Αθηνών Βασίλη Καπερνάρου προς τον υπουργό οικονομικών για τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα

Σχόλιο. Η ερώτηση κατατέθηκε εδώ και 3 περίπου μήνες ...περιμένουμε να διαβάσουμε την πλήρη απάντηση...
Δυνάμει του Ν. 3723/2008 (Φ.Ε.Κ. 250), με τίτλο «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», το Ελληνικό Δημόσιο παρέσχε εγγυήσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έπρεπε να ....
διατεθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για χορήγηση στεγαστικών δανείων, με σκοπό την τόνωση της ελληνικής οικονομίας.

Για τις εγγυήσεις αυτές τα πιστωτικά ιδρύματα έλαβαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εν συνεχεία, έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και έλαβαν, αντιστοίχως, δάνειο από αυτήν με επιτόκιο 1%. Τα ομόλογα αυτά είχαν maximum τριετή διάρκεια. Με την λήξη των ομολόγων τα πιστωτικά ιδρύματα όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνεια στην Ε.Κ.Τ., να αναλάβουν τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε αυτά να ακυρωθούν.

Για τα ανωτέρω ομόλογα - σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του νόμου (άρθρο 2 παρ. 1) - έπρεπε τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν δώσει «προμήθεια ή και επαρκείς, κατά την κρίση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεις», με δεδομένο, ότι εγγυητής του δανεισμού των Τραπεζών από την Ε.Κ.Τ. ήταν το Ελληνικό Δημόσιο.

Με βάση τα ανωτέρω:

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 Έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο προμήθεια ή επαρκείς εξασφαλίσεις και μάλιστα, με ευθύνη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, από τα πιστωτικά ιδρύματα, έναντι των εγγυήσεων που τους χορήγησε; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές, εάν όχι, γιατί όχι; (Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα).

 Πόση ήταν η προμήθεια; Την κατέβαλαν τα πιστωτικά ιδρύματα και πως αποδεικνύεται αυτό; (Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα).

 Ποια ήταν τα πλήρη στοιχεία των επίμαχων ομολόγων; (Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα).

 Σε ποια ακριβώς ημερομηνία έληγαν τα επίμαχα ομόλογα, μέσα στο 2012, αφού ήταν τριετή και θα είχαν εκδοθεί από 09.12.2008 έως και 31.12.2009, όπως ο νόμος αναφέρει; (Πότε ακριβώς έληξαν ή λήγουν τα συγκεκριμένα ομόλογα;)

 Έχουν επιστρέψει τα πιστωτικά ιδρύματα τα συγκεκριμένα ομόλογα που έχουν λήξει ή έχουν εκδοθεί άλλα προς αντικατάσταση αυτών; (Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα).

 Ποια ήταν τα πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν εγγυήσεις και βάσει ποιων διμερών συμβάσεων; Τι ποσό έλαβε έκαστο εξ αυτών, κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και ποιά ομόλογα, επίσης, έλαβε έκαστο εξ αυτών; (Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα).

 Που εδόθησαν, αναλυτικά, τα χρήματα, τα οποία εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από την έκδοση ομολόγων και εντόκων γραμματίων που εκδόθηκαν από 01.01.2009; (Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος όλων των ομολόγων και των εντόκων γραμματίων που εκδόθηκαν από 01.01.2009).

http://www.newsnow.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου