Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Κανόνες εποπτείας για τα υπουργεία, ΔΕΚΟ και δήμους

Σχόλιο. Η "παράδοση άνευ όρων" στην τρόικα και στους δανειστές μας, επιτελείται με ταχείς ρυθμούς.......Αυτές τις τελευταίες στιγμές, δίνεται η "χαριστική βολή" στην Εθνική οντότητα που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ....
Με την μέθοδο των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, που δεν χρειάζονται την.......
έγκριση της Βουλής, η κυβέρνηση πέρασε νέες ρυθμίσεις που, μεταξύ άλλων θα ελέγχουν και θα τιμωρούν Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΔΕΚΟ εάν αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Οι δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι προαπαιτούμενα ενόψει του κρίσιμου Eurogroup της Τρίτης.

Η μεθόδευση της κυβέρνησης προκάλεσε την αντίδραση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, που δήλωσε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε αποικία χρέους.

Η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου περιλαμβάνει όλους τους κανόνες εποπτείας για τα υπουργεία, τις ΔΕΚΟ και τους δήμους που αποκλίνουν από τους στόχους τους.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει την τοποθέτηση επιτρόπου από το υπουργείο Οικονομικών στα υπουργεία που επί δύο τρίμηνα δεν πετυχαίνουν τους οικονομικούς τους στόχους, την περικοπή μισθού ή ακόμα και την απόλυση διοικητών ΔΕΚΟ που αποκλίνουν από το στόχο τους, τη λήψη μέτρων αν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις και την αυστηρή παρακολούθηση ανά μήνα των προϋπολογισμών των υπουργείων των ΔΕΚΟ, των δήμων και των φορέων.

Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, αν ένας δήμος δεν καταφέρει να συμμαζέψει τις δαπάνες τους θα πρέπει να αυξήσει τα έσοδά του από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές ενώ θα πρέπει να προχωρήσει στην αύξηση του ανώτατου συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην περιφέρειά του.

Την ίδια ώρα, οι υπουργικές αποφάσεις που υπεγράφησαν προβλέπουν νέες απελευθερώσεις στις οδικές μεταφορές, στην αδειοδότηση των βυτιοφόρων, στο επάγγελμα του ξεναγού, στην αδειοδότηση των ΙΕΚ, των τουριστικών γραφείων, τη θέσπιση νέου κανονισμού λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ καθώς και την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού Gps σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών.

Η δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου φέρνει σειρά νέων παρεμβάσεων στις συντάξεις υπαλλήλων της Βουλής, στο ΕΚΑΣ, στους ενεργειακούς επιθεωρητές, στις οδικές μεταφορές, στο βρεφικό γάλα, στην παιδεία, στην υγεία, στον τουρισμό και σε άλλους τομείς.

Υπάλληλοι Βουλής: Ορίζει ότι για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων.

Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις. Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1.1.2013.

Μειώσεις στις συντάξεις: Προκειμένου να εναρμονιστεί το Δημόσιο με τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ορίζεται ότι εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000,00€ και μέχρι 3.000,00€ να μειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000,00€ να μειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.

Δώρα για συνταξιούχους ΑμΕΑ: Κατ' εξαίρεση το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό αυτό επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση θα καταβάλλεται κατά μήνα μαζί με τη σύνταξή τους.

Αποκρατικοποιήσεις: Διευκρινίζεται το νομικό καθεστώς που θα διέπει τις υπό αποκρατικοποίηση εταιρείες μετά την αποκρατικοποίησή τους. Επίσης αποσαφηνίζεται, «για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι, μέχρι την αποκρατικοποίησή τους, οι εν λόγω εταιρείες εξακολουθούν να διέπονται από το οικείο σε αυτές καθεστώς, ανεξάρτητα από τη μεταφορά των μετοχών που κατέχει σε αυτές το Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου».

Εξαιρούνται από τις διαθεσιμότητες: Δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ ή είναι πολύτεκνοι, προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόμενοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.

Βρεφικό γάλα: Δεν θα χρειάζεται να δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς για να εκδώσουν απόφαση, με την οποία θα ορίζονται ειδικοί όροι για τον τρόπο διάθεσης του βρεφικού γάλακτος στα σημεία πώλησης. Στόχος η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της διάταξης για τη διάθεση των παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας σε σημεία εκτός φαρμακείων.

Για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων για τη μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, καταργείται η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να ρυθμίζονται διοικητικά θέματα και τεχνικές λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μισθωμένων οχημάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς κοκ.http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22598:kanones-epopteias-gia-ta-ypoyrgeia-deko-kai-dimoys&catid=1:politics&Itemid=27

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου