Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Όλοι οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών

Όλοι οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) με την οποία ρυθμίζεται το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Βάση των αποφάσεων του υπουργικού συμβουλίου, οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν να.......
έχουν δείκτη ιδίων κεφαλαίων (Tier 1) τουλάχιστον 6% μέσω κοινών μετοχών. Αυτό θα γίνει μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που το 90% θα καλυφθεί από το ΤΧΣ και το 10% από τους ιδιώτες μετόχους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η εκδόσεις τραπεζικών μετοχών θα προσφερθούν με έκπτωση (dfiscount) 50% έναντι της μέσης τιμής τους κατά τις προηγούμενες 50 ημέρες πριν την προσφορά.
Η αύξηση του δείκτη ιδίων κεφαλαίων από το 6% ως το 9%, θα καλυφθεί με την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, τα γνωστά CoCos. Αυτά έχουν ετήσιο επιτόκιο 7%, το οποίο προσαυξάνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το χρόνο. Τα μετατρέψιμα αυτά ομόλογα προβλέπεται να μετατραπούν σε μετοχές μετά από 5 χρόνια.
Σημειώνεται ότι μια τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να μην καταβάλει τόκο για τα όμολογα αυτά σε περίπτωση που κινδυνεύει να πέσει ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειάς της κάτω από το 7%.
Οι μέτοχοι θα μπορούν να λαμβάνουν για κάθε μια μετοχή 9 warrants (δικαιώματα επαναγοράς).
Διαβάστε αναλυτικά τους όρους παρακάτω:

 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112948148

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου