Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Να δοθούν κοινές μετοχές των τραπεζών στον ελληνικό λαό δωρεάν - Αν πωληθούν να φορολογούνται αυτοτελώς 30% – Οι διοικήσεις να επανεξεταστούν από μηδενική βάση – Άρθρο του Π Δούκα

 Πέτρος Δούκας:....."...Οι μετοχές να δοθούν δωρεάν -εξ´ ίσου- σε κάθε φορολογικά ενήμερο Έλληνα πολίτη (αφού αυτός/αυτοί πληρώνουν φόρους γιά να εξυπηρετηθεί το τεράστιο χρέος και το κόστος της επανακεφαλαίωσης)..."
Σχόλιο. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι του κ. Πέτρου Δούκα πρώην υπουργού των ελληνικών κυβερνήσεων......Ουσιαστικά, αυτά που γράφει και προτείνει έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι γράφονται απο κάποιον ο οποίος έχει θητεύσει σε κυβερνητικές και υπουργικές θέσεις και μάλιστα σε οικονομικά υπουργεία.....Διαβάστε το άρθρο αυτό του κ. Δούκα, το οποίο δημοσιοποιήθηκε μεταγενέστερα δικής μας ανάρτησης και η οποία αναλύει και προτείνει τα ίδια με αυτά που αναλύει ο πρώην υπουργός στο άρθρο του....Ουσιαστικά ο πρώην υπουργός επιβεβαιώνει αυτό που γράψαμε....Δείτε εδώ την ανάρτησή μας και συγκρίνετέ την με το παρόν άρθρο, βασικά στα σημεία στα οποία έχει βάση η συγκεκριμένη διαπίστωσή μας οτι "......Οι ιδιωτικές τράπεζες της Ελλάδας ανήκουν στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!!!....".....Θα διαπιστώσετε οτι αυτό ισχύει και μπορεί να διεκδικηθεί και να κερδηθεί για όλο τον Ελληνικό Λαό....
http://gatosgatoskanapedatos.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5612.html
Η Βουλή των Ελλήνων συζητά και ψηφίζει την περικοπή των συντάξεων φτωχών ανθρώπων για να μειωθεί το έλλειμμα κατά μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, και δεν μοιάζει να.......
σκοτίζεται καθόλου με τα 30-50 δισεκ. ευρώ που θα δοθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών.
Καμία σοβαρή συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Καμία ουσιαστική ακρόαση προσωπικοτήτων και εμπειρογνωμόνων του χώρου γιά το τι, πως, γιατί και σε ποιούς. Κανένας έλεγχος γιά το πως φτάσαμε εδώ! Κανείς δεν σκέφτηκε καν να ζητήσει να κατατεθεί στη Βουλή η περίφημη Έκθεση της Blackrock (έστω και αν ήταν προχειροδουλειά).
Και οι λαλίστατοι γιά όλα βουλευτές της Αριστεράς, εδώ τσιμουδιά!
Τι προτείνω: Εφόσον, ο Ελληνικός λαός και ο Έλληνας φορολογούμενος καλούνται να αποπληρώσουν ΟΛΟ το συσσωρευμένο Δημόσιο χρέος και το κόστος των δανείων που θα πάρουμε γιά τη χρηματοδότηση της επανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κάθε τράπεζας (δηλ. η επανακεφαλαίωση), θα πρέπει να γίνει με έκδοση ΜΟΝΟ κοινών μετοχών (προφανώς και με δικαίωμα προτίμησης γιά τους παλαιούς μετόχους), σε τιμή περίπου στο 40-50% του μέσου όρου των τιμών τους στο Χρηματιστήριο, των τελευταίων 50 ημερών.
Και όχι μόνο: Οι μετοχές να δοθούν δωρεάν -εξ´ ίσου- σε κάθε φορολογικά ενήμερο Έλληνα πολίτη (αφού αυτός/αυτοί πληρώνουν φόρους γιά να εξυπηρετηθεί το τεράστιο χρέος και το κόστος της επανακεφαλαίωσης).
Ας υποθέσουμε πως οι φορολογικά ενήμεροι είναι 2 εκατομμύρια, μπορεί να εκδοθούν 200 εκατομμύρια νέες μετοχές για κάθε τράπεζα και να πάρει κάθε ενήμερος Έλληνας από 100 μετοχές ο καθένας! Θα μπορούσε και το δημόσιο να κρατήσει ένα μικρό ποσοστό, ενδεικτικά, από τα 200 εκατομμύρια να κρατήσει τα 20 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 190 εκατομ. να μοιρασθούν στα 2 εκατ. φορολογικά ενήμερων πολιτών, από 85 μετοχές στον καθένα!
Όποιος ενδιαφέρεται να επενδύσει σε τραπεζικές μετοχές θα μπορεί να τις αγοράσει ελεύθερα ως μικροεπενδυτής μέσω του Χρηματιστηρίου, ή αν στοχεύει στην απόκτηση της καταστατικής πλειοψηφίας και του ελέγχου κάποιας από αυτές, με Δημόσια Προσφορά (όπως ορίζει η νομοθεσία) από τους πολίτες στους οποίους θα έχουν δοθεί δωρεάν με βάση την παραπάνω Πρόταση.
Όταν κάποιος πολίτης πουλήσει τις μετοχές (που έλαβε δωρεάν) στο Χρηματιστήριο, το 30% να φορολογείται αυτοτελώς και να αποτελεί (επιτέλους), έσοδο του Δημοσίου. Η Τρόικα θα προτιμούσε να "κράταγε" τις μετοχές κάποιος κεντρικός φορέας, ώστε όταν άρχιζε κάποια διαδικασία "αποκρατικοποίησης", τα έσοδα από αυτή την διαδικασία να μαζευόντουσαν κεντρικά και να διατίθενται άμεσα και πιο εύκολα γιά την αποπληρωμή του χρέους.
Το αντεπιχείρημα είναι πως
(α) πρέπει επιτέλους να γίνουν και κάποιες κινήσεις ενεργοποίησης του κοινού, των πολιτών. Όλα γίνονται ερήμην του! Αυτός απλά καλείται να μειώσει τα εισοδήματά του και να πληρώσει και άλλους φόρους, γιά να εξυπηρετηθεί το χρέος και τα νέα δάνεια που θα συναφθούν γιά να ανακεφαλαιωθούν οι τράπεζες. Εφόσον υπόλογος τελικά γιά την εξυπηρέτηση του χρέους είναι ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος, αυτός θα πρέπει να είναι και ο ιδιοκτήτης κάποιων από αυτά γιά τα οποία πληρώνει τόσους φόρους! Επιπλέον,
(β) θα τονωθεί τόσο πολύ το νεύρο και η ενεργητικότητα των πολιτών και του Χρηματιστηρίου, που οι ευεργετικές επιπτώσεις γιά όλη την οικονομική δραστηριότητα και γιά το επενδυτικό κλίμα θα είναι πολλαπλάσιες!
1. Όσον αφορά το μάνατζμεντ: μέχρι να δημιουργηθεί "καταστατική πλειοψηφία", τις διοικήσεις θα τις διορίζει το ESM/EFSF. Οι νυν τραπεζίτες θα επανεξετασθούν από μηδενική βάση, λαμβάνοντας υπ´όψη την μέχρι σήμερα "παραγωγικότητά" τους!
2. Μπορεί να υπάρχει ένα lock-up period, δηλαδή μια χρονική περίοδος κατά την οποία κανένας νέος μέτοχος δεν θα μπορεί να πωλήσει (τις μετοχές που έλαβε δωρεάν), μέχρι να σταθεροποιηθούν και κατασταλάξουν κάπως τα πράγματα. Γιά την ίδια περίοδο οι μετοχές να είναι "άνευ δικαιώματος ψήφου". Οι μετοχές μετατρέπονται σε "μετά ψήφου" (και έτσι αποκτούν μεγαλύτερη αξία), με τη λήξη της περιόδου lock-up!
3. Όποιος νέος μέτοχος πουλήσει μετοχές (που έλαβε δωρεάν), το 30% της είσπραξης να φορολογείται αυτοτελώς υπέρ του Δημοσίου (ώστε να μπορεί να αποπληρωθεί και να επαναγορασθεί το δημόσιο χρέος), και το 70% να παραμένει στην τσέπη του (ώστε να μπορεί να πληρώνει φόρους γιά την εξυπηρέτηση των δανείων που σύναψε η Χώρα για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών!)
(Κάπως έτσι έγινε και η μετάβαση από τον σοσιαλισμό και την δημόσια ιδιοκτησία όλων των παραγωγικών φορέων, των μέσων παραγωγής και της ακίνητης περιουσίας στην Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία, κλπ. Τα λάθη και η εμπειρία εκείνης της περιόδου φυσικά και θα πρέπει να αξιοποιηθούν).


Το άρθρο είναι του Πέτρου Δούκα
Πρώην υφυπουργού οικονομικών επί κυβερνήσεων ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου