Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Πτώχευσε ο Κατσέλης, 540 εργαζόμενοι στο δρόμο


Περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι περνούν στην ανεργία, χωρίς αποζημίωση, μετά την απόφαση της αρτοβιομηχανίας «Κατσέλης» να κηρύξει πτώχευση, διότι, όπως ανακοίνωσε «δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της». Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρία δεν έχει πληρώσει για περισσότερο από......
ένα χρόνο τους εργαζόμενους, καθώς πάλευε να κρατηθεί ανοικτή ελπίζοντας σε σύναψη νέων δανείων.
Η εταιρία υπέβαλε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης την Παρασκευή. Η αίτηση θα συζητηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.
Το ακριβές κείμενο με το οποίο η εταιρία ανακοίνωσε την απόφασή της είναι το εξής:
H εταιρεία ΝUTRIART ΑΒΕΕ (Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές για τα παρακάτω:
H εταιρεία κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της τα τελευταία χρόνια.
Η επιδείνωση της κρίσης, ταυτόχρονα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρξαν στην οριστικοποίηση, σύναψη και υλοποίηση των συμφωνιών χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες, επιβάρυναν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να μην είναι σε θέση πλέον να
ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της.
Κατόπιν των παραπάνω, η Εταιρεία, σε συνέχεια της από 20.06.2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπέβαλε σήμερα αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ημερομηνία συζήτησης την 18η Σεπτεμβρίου 2013. Η υποβληθείσα αίτηση πτώχευσης θα εγκριθ εί και από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.

 http://www.koutipandoras.gr/38609/%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82-540-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου