Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Σε διαθεσιμότητα 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι - Ποιοι υπάγονται στο μέτρο, ποιοι εξαιρούνται

Σε 2.000 υπολογίζονται οι υπάλληλοι του Δημοσίου που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στις 13 Νοεμβρίου, βάσει των όσων προβλέπονται στο τρίτο Μνημόνιο. Πρόκειται για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ. Η διαδικασία της διαθεσιμότητας θα επεκταθεί το 2013 σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο την ...... απομάκρυνση άλλων 25.000 υπαλλήλων.

Όσοι υπαχθούν στο καθεστώς διαθεσιμότητας θα λαμβάνουν για διάστημα ενός έτους το 75% των
αποδοχών τους. Στη διάρκεια αυτή θα μετακινηθούν υποχρεωτικά σε υπηρεσίες για μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση ή θα ενταχθούν σε προγράμματα επανακατάρτισης. Με την πάροδο του ενός έτους αποχωρούν οριστικά από το Δημόσιο.

Αναλυτικά η εγκύκλιος
Οι προϋποθέσεις
- Οι υπάλληλοι που επηρεάζονται είναι τουλάχιστον 10 ανά υπηρεσία.
- Να μην υπερβαίνουν το 25% όλων των υπαλλήλων του ίδιου κλάδου (διοικητικών) ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής κατηγορίας.
- Να μην υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στον φορεά.

Εξαιρούνται όσοι:
- Εργάζονται σε ασφαλιστικά ταμεία, τον ΟΑΕΔ, νοσοκομεία, στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού όπου υπάγονται τα μουσεία (δεν ισχύει για μουσεία που είναι αυτοτελή νομικά πρόσωπα).
- Προσλήφθηκαν βάσει διατάξεων για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
- Εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος βρίσκεται σε προσυνταξιοδοτική ή εργασιακή εφεδρεία.
- Με εισόδημα ώς 12.000 ευρώ έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία σε ποσοστό 67% και τους βαρύνει φορολογικά.
- Με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
- Πολύτεκνοι που τους βαρύνουν φορολογικά τα τέκνα.
- Προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας.
Σύμφωνα με Τα Νέα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναζητεί πλέον τη φόρμουλα ώστε να οριστικοποιηθούν οι λίστες με τα ονόματα των δημοσίων υπαλλήλων που επηρεάζονται σε αυτή τη φάση.
 
http://www.lykavitos.gr/2012/11/2000.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου