Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Εισαγγελική παρέμβαση για τα δάνεια Κοντού

Κοντός-Αλέξανδρος
Η καταβολή άτοκου δανείου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, το 2008, σε 57 Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών και συνεταιρισμούς, για την αγορά δημητριακών, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 8264/ 9-12-2008 Απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αλέξανδρου Κοντού, προκάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση για.....
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Συγκεκριμένα, η αρμόδια Πταισματοδίκης, ενεργώντας υπό παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητεί
α) αντίγραφο της αναφερόμενης απόφασης για τη χορήγηση ατόκου δανείου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ σε ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών που επρόκειτο να μαζέψουν δημητριακά.
β) αντίγραφα όλων των σχετικών με την ανωτέρω απόφαση εγγράφων (εισηγήσεις κλπ.), και, τέλος,
γ) αντίγραφα της σχετικής με το θέμα αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Κομισιόν (προειδοποιητική επιστολή προστίμου κλπ.).
Όπως κάνει γνωστό το Υπ.Α.Α.&Τ., ασκήθηκε προσφυγή από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Υπουργείου, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν της έκδοσης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Iανουαρίου 2012, σχετικά με την παραπάνω απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίστηκε ως κρατική ενίσχυση.
Το ΥΠΑΑΤ απέστειλε επιστολές για την καλύτερη αποσαφήνιση του σκεπτικού της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δυσχεραίνουν τη διαδικασία ανάκτησης και την ενίσχυση της περαιτέρω συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
Ταυτόχρονα, από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του ΥΠΑΑΤ κατατέθηκε αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ως άνω απόφασης μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής που υπέβαλε η Ελλάδα.
Παρόλα αυτά και προκειμένου η χώρα να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της προς την Επιτροπή, έχει ήδη ορισθεί συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της στις 24 Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να διευκρινισθούν σημεία που αφορούν στον τρόπο προσδιορισμού των δικαιούχων και της ανακτητέας ωφέλειας από καθέναν από αυτούς.

http://www.paraskhnio.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου