Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Πτώση 3 δισ. ευρώ στο εισόδημα των Ελλήνων το δ΄ τρίμηνο του 2012


Πτώση 3 δισ. ευρώ στο εισόδημα των Ελλήνων το δ΄ τρίμηνο του 2012

Μείωση αποδοχών και αύξηση φόρων οι κύριοι λόγοι,σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Μείωση της τάξεως του 8,3% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο τέταρτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 19 Απριλίου η Ελληνική Στατιστική ΑρχήΜείωση της τάξεως του 8,3% ή 3,1 δισ. ευρώ (στα 32,3 εδισ. ευρώ), σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο .......τέταρτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι κύριοι λόγοι για τη νέα επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των ελληνικών νοικοκυριών, είναι η μείωση κατά 13% των αποδοχών των εργαζομένων, η μείωση κατά 5% των κοινωνικών παροχών και η αύξηση κατά 8% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία.
Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία αποτελούσαν το 24,6% των συνολικών εσόδων το 4ο τρίμηνο του 2012, από 22,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.
Κατ' επέκταση, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, σημείωσε νέα πτώση κατά 11,2% το 4ο τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33,9 δισ. ευρώ σε 30,2 δισ. ευρώ.
Από τα στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν, επίσης, τα εξής:
Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 5,9% κατά το 4ο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με 2,8% το 4ο τρίμηνο του 2011.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αυξήθηκαν κατά 0,3%, από 2,39 δισ. ευρώ σε 2,4 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,5% σε σύγκριση με 14% το 4ο τρίμηνο του 2011.
Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας απέναντι στην αλλοδαπή, ήταν 0,3 δισ. ευρώ.
Σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2011 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,8 δισ. ευρώ), υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών (κατά 1,1%) και της μικρότερης μείωσης των εξαγωγών (κατά 0,4%) και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή, κυρίως λόγω μείωσης των τόκων που πληρώνει η χώρα με την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI).
Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ, από 2,8 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2011.
Σημειώνεται ότι, η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το γ΄ τρίμηνο του 2012, οφείλεται κυρίως σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες.
Τα στοιχεία αυτά, έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω με τη διάθεση των τελικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος μιας συγκεκριμένης παρέμβασης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=508729

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου