Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Αυτό είναι το «τέρας» του ελληνικού δημοσίου - Η πλήρης χαρτογράφηση


Αυτό είναι το «τέρας» του ελληνικού δημοσίου - Η πλήρης χαρτογράφηση

Επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων και του ευρύτερου δημοσίου τομέαΗ πλήρης χαρτογράφηση του δημόσιου τομέα βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης, καθώς επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ανώνυμες Εταιρείες)  των υπουργείων και του....... ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ετσι, αποτυπώνεται η εικόνα που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση (Απρίλιος 2013) -η προηγούμενη καταγραφή αφορούσε  στο 2011.  
Βέβαια η συγκυρία της «ανανέωσης» του χάρτη της δημόσιας διοίκησης δεν είναι άνευ σημασίας, μια και η κυβέρνηση προχωρά με εντατικό ρυθμό τις αναδιαρθρώσεις στα υπουργεία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τη δέσμευση για 4000 απολύσεις το 2013 και άλλες 11.000 το 2014. Μάλιστα με εγκύκλιό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητά από όλους τους φορείς να ελέγξουν τα στοιχεία ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η βάση δεδομένων ανταποκρίνεται πλήρως.


- Τις κάθε είδους Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές, που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό, όπως ανεξάρτητες (αυτοτελείς) Υπηρεσίες της πολιτειακής ηγεσίας του Κράτους, Δημόσιες Αρχές της νομοθετικής και δικαστικής λειτουργίας του Κράτους,  Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές,  Υπουργεία, με τις Γενικές Γραμματείες, τις Ειδικές Γραμματείες και τους Διοικητικούς Τομείς, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Εξωτερικού και τις Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες τους και  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του Κράτους)

- Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) , τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα (Δ.Ε.Κ.Ο.), καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες όλων αυτών των φορέων , εκτός των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., όπως, επίσης, τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου.

Παράλληλα έχουν καταγραφεί δημόσιοι φορείς που εξαιρέθηκαν κατά τη σύστασή τους ή εξήλθαν με νομοθετική ρύθμιση από το δημόσιο τομέα, ανώνυμες εταιρείες, εκτός δημοσίου,  στις οποίες όμως οι δημόσιες αρχές ασκούν σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή κ.ά..

Οπως επισημαίνει  το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «στη συγκεκριμένη συγκυρία όπου συντελούνται αλλαγές στις οργανωτικές δομές των υπουργείων (συγχωνεύσεις ή διασπάσεις ή ανακατανομή των αρμοδιοτήτων τους ) και στους φορείς που ανήκουν στο δημόσιο  τομέα (καταργήσεις, συγχωνεύσεις κ.λ.π.)» η επικαιροποίηση του Μητρώου «κρίνεται επιβεβλημένη».

Στην  …ημερήσια διάταξη έχει μπει η συζήτηση για τις αναγκαστικές αποχωρήσεις . Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της «διακεκαυμένης ζώνης» , μια και η κυβέρνηση προχωρά στην επιλογή όσων εξ αυτών θα καταργηθούν.  Σε πρώτο πλάνο για απολύσεις από το δημόσιο τίθενται πλέον από την κυβέρνηση οι εργαζόμενοι στα ΝΠΙΔ ενώ στη συνέχεια σειρά θα έχουν , ύστερα από αξιολόγηση, οι «υπεράριθμοι» από συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου -είτε θα μετακινηθούν σε άλλες θέσεις είτε θα οδηγηθούν με κίνητρα στην  έξοδο.  Σε μια «βουτιά» στο Μητρώο αποδελτιώσαμε τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που περιλαμβάνει ο «χάρτης» της δημόσιας διοίκησης.  

Διαβάστε στη συνέχεια τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ ) κατά υπουργείο

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=510218

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου