Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΚΥΠΡΟΣ: Οι καταθέτες «αδειάζουν» τις τράπεζες


Μεγάλη εκροή καταθέσεων από τις κυπριακές τράπεζες, ύψους 6,34 δισεκατομμυρίων ευρώ (μηνιαία ποσοστιαία μείωση 9,96%), καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2013, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιο του 2013), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου. Οι καταθέσεις τον Απρίλιο του 2013 μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον .....Δεκέμβριο του 2008, στα 57,37 δισ. ευρώ, από 63,71 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013.


Ακόμα πιο μεγάλη είναι η εκροή καταθέσεων σε ετήσια βάση, καθώς, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2012, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 19,87% ή κατά 14,23 δισ. ευρώ.


Η μείωση των καταθέσεων τον πρώτο μήνα του 2013 οφείλεται στην εκροή καταθέσεων τόσο από κατοίκους των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης όσο και από κατοίκους χωρών εκτός Ευρωζώνης, αλλά και από κατοίκους Κύπρου.


Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2013, οι καταθέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν κατά 2,97 δις ευρώ, στα 38,32 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 μειώθηκαν κατά 12,1% ή κατά 5,26 δις ευρώ.


Οι καταθέσεις κατοίκων χωρών εκτός Ευρωζώνης μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2013 κατά 3.08 δις ευρώ, στα 15,95 δισ. ευρώ, από 19,03 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2012, μειώθηκαν κατά 27,2% ή κατά 5,93 δις ευρώ.


Οι καταθέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα κατοίκων από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης μειώθηκαν κατά 300 εκατομμύρια ευρώ, στα 3,09 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2013, και κατά 3,05 δις ευρώ (-49,67,6%) σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2012.


Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, τα δάνεια τον Απρίλιο του 2013 μειώθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ, στα 68.42 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2013. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012, οι χορηγήσεις σημείωσαν μικρή μείωση 1,4% ή 97 εκ. ευρώ.


Οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2013 στα 365,9 εκ. ευρώ, από 428,8 εκ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013 και από 529 εκ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012.


Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 1,32 δις ευρώ, στα 31,44 δισ. ευρώ, από 32,76 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν στα 15,28 δισ. ευρώ, από 19,28 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2012 και από 23,70 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012.


Αναφορικά με τις χορηγήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε κατοίκους Κύπρου, αυτές μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2013 στα 53,1 δισ. ευρώ, από 54,29 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, αφού τον Απρίλιο του 2012 ήταν 52,06 δισ. ευρώ.


Οι χορηγήσεις σε κατοίκους τρίτων χωρών μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2013 στα 11,65 δισ. ευρώ, από 12,28 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013, και από τα 13,04 δισ. ευρώ τον περσινό Απρίλιο.


Τα δάνεια σε κατοίκους των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωζώνης μειώθηκαν στα 3,65 δισ. ευρώ, από 3,83 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013. Τον Απρίλιο του 2012 τα δάνεια αυτά ήταν 3,4 δισ. ευρώ.


Επιπλέον, τα συνολικά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2013, στα 3,36 δισ. ευρώ, από 3,50 δισ. τον προηγούμενο μήνα, και από 3,49 δισ. τον Απρίλιο του 2012.


Τα συνολικά οικιστικά δάνεια μειώθηκαν στα 14,28 δισ. ευρώ, από 14,68 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013 και από 15,06 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2013.


Όσον αφορά κατοίκους εσωτερικού, τα καταναλωτικά δάνεια τον Απρίλιο του 2013 μειώθηκαν στα 3,23 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 3,69 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Τον Απρίλιο του 2012 είχαν ανέλθει στα 3,68 δισ. ευρώ.


Τα οικιστικά δάνεια μειώθηκαν στα 12,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2013 που ήταν 12,48 δισ. και 12,51 δισ. τον Απρίλιο του 2012.


Τέλος, τα επιχειρηματικά δάνεια τον Απρίλιο φέτος μειώθηκαν στα 24,35 δισ. ευρώ, από 24,51 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013. Τον Απρίλιο του 2012 είχαν ανέλθει στα 24,47 δισ. ευρώ.

http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=284322

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου